Undervisning

Som undervisere er det et mål for os både at tilføre ny viden, men også at møde kursisterne med en undersøgende og nærværende kommunikation. Undervisning bidrager bedst med noget nyt, når kursisterne kan relatere til det, der undervises i. Erfaringsmæssigt bliver det nemmere for den enkelte kursist at koble det nye med noget velkendt, når vi inddrager kursisternes egne erfaringer, hverdagsforestillinger og det, de har lært tidligere i anden undervisning. Dette skaber en kultur, hvor kursisterne stiller spørgsmål og deltager aktivt.

Vi tilbyder tilrettelagt undervisning i samarbejde med kursusgange

Før undervisningen finder sted vil vi altid have været i kontakt med mindst en repræsentant fra den gruppe vi skal undervise. Således kan vi på forhånd målrette og tilrettelægge, så undervisningen er relevant og vedkommende for netop den gruppe, der skal undervises.

 • Undervisningens rammer er vigtige for optimal læring. Disse vil blive tilrettelagt på forhånd i samarbejde med kursusarrangøren. Vores undervisning strækker sig fra foredrag, korte oplæg og workshops til kurser over flere dage.

  Typisk vil vores undervisning veksle mellem teoretiske oplæg, plenumdiskussion og praktiske øvelser.
  Øvelserne kan være tilrettelagt i form af gruppearbejde, rollespil eller øvelser med udgangspunkt i eksempelvis et personligt ændringsprojekt, eksempler fra eget arbejde eller fra andre relevante situationer.

Eksempler på hvad vi kan tilbyde at undervise i

 • Individuel Stresshåndtering
 • Udbrændthed
 • Belastningsreaktioner
 • Angst
 • Depression
 • Konflikthåndtering
 • Ufrivillig barnløshed
 • Krise/Sorg
 • Traumer
 • Overgreb
 • Telefonrådgivning

Eksempler på hvad vi hos Psykologerne på Frederiksberg kan tilbyde at undervise i

 • Individuel Stresshåndtering
 • Udbrændthed
 • Belastningsreaktioner
 • Angst
 • Depression
 • Konflikthåndtering
 • Ufrivillig barnløshed
 • Krise/Sorg
 • Traumer
 • Overgreb
 • Telefonrådgivning

Ønsker du at vide mere om undervisning og kursusdage?
Kontakt os her:

  Kontakt