Ufrivillig barnløshed

Fertilitetsbehandling er ofte et meget langstrakt og krævende forløb med mange følelsesmæssige op- og nedture. Håb og skuffelse afløser hinanden, og det er stressende ikke at vide, hvor mange behandlinger, man skal igennem og om det overhovedet vil lykkes?

Ufrivillig barnløshed

Det er naturligvis forskelligt fra person til person, hvordan man oplever barnløsheden og hvordan man reagerer, men mange oplever, at der med barnløsheden følger meget stærke følelser med. Det kan være vrede, sorg, skyld, smerte, skuffelse, fortvivlelse og misundelse. Det kan være svært både for én selv og for omgivelserne at forstå og håndtere de stærke følelser, og mange oplever, at forholdet til familie, venner og kolleger sættes på en prøve, når man er i fertilitetsbehandling.

Nogle vælger at være åbne over for omverdenen omkring deres barnløshed, andre vælger at hemmeligholde barnløsheden. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og det vigtigste er, at I vælger den tilgang, som virker rigtig for jer. Men det er klart, at hvis I gerne vil have forståelse og støtte fra jeres omgivelser, er det nødvendigt at være ærlig og åben.

 • Hos omkring 10 % af de ufrivilligt barnløse par finder man ikke noget unormalt hverken hos kvinden eller manden. I de resterende tilfælde skyldes barnløsheden forhold hos kvinden (1/3 del), forhold hos manden (1/3 del) eller forhold hos begge parter (1/3 del).

  Hos kvinden

  De hyppigste årsager til ufrivillig barnløshed er:

  • Lukkede eller forsnævrede æggeledere, fx pga. tidligere underlivsbetændelse
  • Lidelser i æggestokkene
  • Ægløsningsforstyrrelser eller manglende ægløsning, feks. sygdommen PCO
  • Andre sygdomme i underlivet, feks. endometriose

  Kvindens alder og vægt kan også have indflydelse på, hvor let det er at opnå graviditet. Dels falder fertiliteten med alderen, fordi antallet af æg og kvaliteten af æggene falder. Dels har overvægtige kvinder sværere ved at blive gravide end normalvægtige og har samtidig større risiko for at få komplikationer under graviditeten.

  Hos manden

  Den hyppigste årsag er nedsat sædkvalitet eller ingen sædceller i sæden. Dette kan være medfødt, men miljø og livsstil spiller også ind. Dårlig sædkvalitet kan også skyldes forsnævringer og andre kirurgiske faktorer.

  For både mænd og kvinder gælder det, at alkohol, tobak og store mængder kaffe kan påvirke fertiliteten.

  Udredning Både manden og kvinden skal undersøges inden parret kan komme i gang med behandling for barnløshed.

 • Vi er vant til, at de eneste følelser, som stort set er acceptable i vores samfund, er glæde, tilfredshed og lykke. Uro, vrede og ked-af-det-hed er ikke tilladt, ikke noget vi vil have. Og alligevel så er de følelser med os, og de besøger os alle sammen jævnligt. Vi kan ikke tænde og slukke for vores følelser. Vi kan ikke tænde for forelskelse eller glæde, når vi ønsker det. Vi kan ikke slukke for alle de andre følelser, når vi ønsker det. I stedet kæmper vi med følelserne. Prøver at skubbe dem væk eller ned i en skuffe. Prøver at distrahere os selv med alkohol, tv-serier, venner eller andre ting. Eller vi prøver at undgå de ting eller personer, som er med til at vække de dårlige følelser. Problemet er bare, at følelserne ikke kan holdes væk. Og ofte bliver de i længere tid, når vi prøver at kæmpe med dem og skubbe dem væk.aVi har gennem mange år specialiseret os i de psykologiske aspekter ved fertilitetsbehandling og barnløshed.

  Det er hårdt og psykisk belastende at gennemgå et fertilitetsforløb. Mange oplever belastningsreaktioner som stress, sorg- og krisereaktioner, selvværdsproblemer og angst eller depression. Ofte udløser et fertilitetsforløb også en eksistentiel krise, og mange oplever at deres forhold til deres partner, venner, familie og kolleger forandrer sig.
  Dette kan skabe en oplevelse af ensomhed, skyld, skam og sorg.

  Det kan være vigtigt at få hjælp til den stress, sorg og frustrationer, bekymringer og belastninger som du oplever i fertilitetsbehandling. Samtidig er det vigtigt at hjælpe med fokus på, hvad der giver dig energi og næring, for herigennem at genfinde ressourcer og overkomme forløbet og passe bedst muligt på dig selv.

  I ACT arbejder vi med at lære at rumme de ubehagelige følelser. Vi behøver ikke lære at kunne lide dem – det ville nok være for stort et mål. Men vi kan arbejde os hen imod, at bestemte følelser ikke behøver forhindre os i at leve det liv, vi gerne vil have.
  For at gøre det er det vigtigt, at vi finder ud af, hvad der er vigtigt for dig. Hvad vil du gerne stå for som person? Hvilken forælder, barn, ægtefælle, medarbejder osv. vil du gerne være? Hvad er vigtigt i dit liv? Det bliver dit kompas, og det der kan hjælpe med at turde rumme nogle af de svære følelser, som også er i livet. Vi har alle svære tanker og følelser, som i perioder føles vanskelige at bære.

  Terapi til ufrivillig barnløshed kan være hjælpsomt og helende hvis du oplever

  • At du er ulykkelig og følelsesmæssig påvirket af endnu ikke at være blevet gravid?
  • At du er ude af balance og ønsker hjælp til at finde en større følelsesmæssig og kropslig balance. Måske er du også bange for, at stress påvirker din graviditetschance?
  • At du oplever at du og din partner reagerer forskelligt på at være i fertilitetsbehandling. At I følelsesmæssigt har svært ved at nå ind til hinanden, hvilket ofte giver anledning til misforståelser og skænderier.
  • At du har brug for at afklare følelse, tanker og overvejelser i dit videre forløb.
  • At du oplever at, der svært at tale med venner og familie omkring dit behandlingsforløb og din længsel efter at blive forælder. Måske føler du dig ensom og isoleret med svære tanker og følelser.
  • At du er blevet gravid eller har fået barn og oplever svære følelser og tanker. Måske har du mange bekymringer over graviditeten eller en stor frygt for at miste. Måske oplever du, at det er svært at knytte dig til din graviditet eller baby. Hvis man har oplevet graviditetstab, stå man ofte med en sorg, der kan være svær at takle, og man kan opleve mange bekymringer omkring ny graviditet.

  Et fertilitetsforløb kan trække tråde med ind i graviditet enten i form af tilknytning eller udmattelse.

 • Ufrivillig barnløshed kan være en stor udfordring for parforholdet. Der er ofte stor forskel på, hvordan mænd og kvinder oplever og håndterer barnløshed og fertilitetsbehandling. Kvinder har ofte et større behov for at tale med andre om barnløsheden, og ofte er manden og kvinden ikke i den samme fase af processen. Barnløshed og fertilitetsbehandling går også ofte ud over det seksuelle samliv. Par, der i længere tid har forsøgt at opnå graviditet på naturlig vis, oplever ofte, at det seksuelle samliv ikke længere bliver styret af lyst, men af kvindens ægløsning. Spontaniteten forsvinder, og seksuallivet bliver i stedet forbundet med teknik, krav og skuffelser over den udeblivende graviditet. Det vigtigste er at støtte hinanden, at få talt sammen, at acceptere hinandens forskellige måder at reagere på og sørge for, at behandlingen er et fælles projekt gennem hele forløbet. En undersøgelse fra Århus Universitet viser, at psykologisk behandling sætter par bedre i stand til at takle de problemer der kan opstå ved ufrivillig barnløshed.

 • Her er bud på, hvordan du tackler nogle af de problemstillinger, man kan opleve som ufrivillig barnløs:

  • Tag temperaturen på dit parforhold. Ufrivillig barnløshed slider på parforholdet. I ser sider af hinanden, som I ikke har set før og måske slet ikke bryder jer om. Hvis det var en glad og udadvendt kvinde, din mand forelskede sig i, kan det være svært for ham at håndtere, at du i perioder er ulykkelig og frustreret. Samtidig kan det være svært for jer at støtte hinanden, hvis I reagerer forskelligt på barnløsheden. Derfor er det vigtigt at bruge tid på parforholdet og tale åbent med hinanden om, hvad I har brug for.
  • Opsøg andre barnløse. Det kan være en stor hjælp at tale med andre, der står i samme situation som én selv. Det er en lettelse at finde ud af, at følelser som vrede og skam er helt normale. Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse afholder løbende arrangementer, hvor ufrivilligt barnløse kan møde hinanden. Det er også muligt at opsøge anonym rådgivning hos Fertility Care´s telefonrådgivning.
  • Vedkend dig de grimme følelser. Misundelse over for gravide eller småbørnsfamilier kan være en naturlig del af barnløsheden. Følelserne bliver lettere at tackle, hvis du vedkender dig, at du har dem. Men du skal tænke dig godt om, før du indvier andre i dine tanker, for forbudte følelser kan være svære at håndtere.
  • Tænk dig om, før du deler ud af dig selv. Det er godt at have fortrolige mennesker omkring dig, så du har nogen at vende dine tanker med – men tænk dig godt om, før du indvier hele verden i din barnløshed. Behandling for ufrivillig barnløshed kan strække sig over flere år, og det kan være intimiderende at blive udfrittet om sit underliv på tidspunkter, hvor man ikke er parat til det.
  • Beslut jer for, hvor langt i vil gå. Det kan være klogt at tage en snak med din partner om, hvor længe I ønsker at være i fertilitetsbehandling, og hvad I vil gøre, hvis behandlingerne slår fejl.
 • Bøger

  • “Sådan overlever du fertilitetsbehandling” af Tina Sandager
  • “Noget du ikke ved om længsel” af Karen Strandbygaard
  • “Det sidste led – et liv uden børn” af Dorte Roholte og Marianne Christensen
  • “Barnlos på godt og vondt” (norsk) af Cecilie Hoxmark
  • “Skæld ud på gud” af Preben Kok
  • Mai-Britt Guldin har skrevet flere relevante bøger om sorg
  • “Familiedannelse” af Anna-Katherine Højland og Jan Kaa Kristensen
  • “SULT” af Tine Høeg
  • “Tabet” af Le Gammeltoft
  • “Pigelil – tabte drømme, nye håb” af Tina Rosenvinge
  • “Hjertebarn” af Cathrine Widunok Wichmand
  • “Gå til grunde” af Daniel Boysen
  • “Solomor” af Anne Nim Pedersen
  • “Min grå maske kan ikke tale” af Louise Desirée Handberg-Huusfeldt
  • “Nul” af Nana Hyllested

  Børnebøger

  Se en liste over relevante børnebøger på Donorbørns Vilkår.


  Podcast

  • “Et andet liv”
  • “Tro, håb og barnløshed”
  • “Barnløse fugle”
  • “Lægen og ønskebørnene”, IVF Syd Fertilitetsklinik
  • “Forældre og sorg”
  • “To the moon honey”
  • “Ønskebarnet”
  • “Venterummet”
  • “Sammen om liv”, af Fertilitetsklinikken på OUH
  • DR´s nyhedspodcast. “Genstart”, “Sædceller savnes”

  Film, serier og teaterforestillinger

  • “Made in oslo” Norsk serie på Viaplay
  • “Albert og Sanne for altid” af Sanne This. Serie på DRTV
  • “Ønskebarn” Kino. Biografpræmiere, december 2022
  • “Når storken flyver forbi” Dokumenter på DRTV
  • Jeg er her stadig i morgen”, Jeanette Bæk Jørgensen
  • Forestillingen “I am gold”, Betty Nansen Teater
  • “Degn vil være far” TV2

Plant

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig?

Kontakt os her!