Traume og Chock

Traumatisering kan udløses hos alle efter chokerende oplevelser. Det er ikke nødvendigvis hændelsens størrelse, der er afgørende for, om du udvikler en traumereaktion. Det er din oplevelse af at håndtere situationen, der medvirker til dette. Hos Psykologerne på Frederiksberg har vi specialiseret os i at forløse traumatiske reaktioner.

Hvad er chok?

Hos Psykologerne på Frederiksberg har vi gode erfaringer med at anvende EMDR og SE(r)-terapi til chok og traumer.

Chok kan opstå ved en voldsom hændelse, hvor kroppen stivner og har svært ved at føre blodet rundet i kroppen. Et sådant chok kan føre til traume, hvilket kan volde problemer både i forbindelse med selve chokket og i tiden efter.

Den første tid med chok kan være vanskelig at have med at gøre. Derfor er det af betydning at række ud efter hjælp til de problemer, der kan opstå efter chokket. Som den første hjælp er det ikke altid en psykolog, der er behovet, men blot et nærværende menneske, der er til stede med personen, et varmt tæppe, en kop te osv. På den lidt længere bane vil mange have glæde af at tale med en psykolog, så overvældelsen i nervesystemet kan forløses på en sikker måde.


Hvad er traumer?

Et traume kan forstås som en skade, en skade på en persons psyke (sjæl, sind), som et resultat af en traumatisk hændelse. Følgevirkningerne af et traume kan variere alt efter årsagen til traumet og personens ressourcer.
Begrebet traume omfatter både fysisk traume og psykologisk traume. Der er altså forskellige former for traumer, og der er mange veje til at blive traumatiseret. Hvor der er fysisk traumatisering er det ofte lægeverdenen og tiden, der kan afhjælpe traumatiseringen.
Et psykologisk traume opstår når indre og ydre ressourcer ikke kan håndtere den udefrakommende trussel.

Traumatisering kan ske for alle, og traumatisering skeler hverken til køn eller alder. Men fælles er det, at traumatiseringen sker på baggrund af en overvældelse i systemet, som personen ikke kan håndtere. Man ved fra forskningen, at man er særligt udsat for at reagere med traume, hvis man i forvejen er udsat. Traumer fra fortiden påvirker fremtiden – i større eller mindre grad. Traumer påvirker både krop og hjerne og kan vise sig helt forskelligt fra person til person.

Visse begivenheder i livet kan overbelaste et menneskes sind i sådan en grad, at personen kan bryde sammen, fordi psyken og sindet har lidt overlast på grund af en medført sårbarhed eller stress. For nogle mennesker skal der kun en enkelt hændelse til, hvorimod andre kan opleve en række hændelser, før de oplever en traumatisering.

Hvis man ikke får den rette behandling, er der risiko for at udvikle andre alvorlige sindslidelser som f.eks. posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

 • Disse er nogle af hovedårsagerne til traumer:

  • Choktraumer, der finder sted lige efter eller midt i en stor, stresset hændelse.
  • Misbrugstraumer der er forårsaget af længerevarende fysisk, psykisk eller seksuelt misbrug.
  • Voldstraumer forårsaget af vold.
  • Ulykkestraumer, der finder sted efter en stor ulykke, også i situationer uden fysisk overlast eller skader.
  • Barndomstraumer, der er forårsaget af en hændelse, inden barnet er fyldt seks år.
  • Relations- eller udviklingstraumer. Når traumatiseringen sker i en relation, ofte hos barnet, når omsorgsgivere ikke tilbyder tilstrækkelig støtte og omsorg.
  • Krigstraumer.
  • Uspecificerede traumer – når der er symptomer på et traume, og årsagen er ukendt.

  Det er almindeligt, at mennesker kommer sig naturligt efter belastende påvirkninger, chok, voldsomme hændelser eller livskriser. I tiden efter hændelsen kan de opleve at have naturlige efterreaktioner, mens kroppen og nervesystemet genfinder sin balance, og psyken får bearbejdet det, der er sket.

  Det er også almindeligt ikke at kommer sig ved egen hjælp, men at opleve at de kropslige og følelsesmæssige efterreaktioner bliver overvældende, og det føles som at sidde fast i dem. Her kan det være gavnligt, at få hjælp af en psykolog, der kan hjælpe med, at forløse traumatiseringen.

  Det er vigtigt at understrege, at fysiske og psykiske efterreaktioner er en naturlig og sund reaktion, når noget har været for meget og for længe. Det er kroppen og sindets måde at sige stop på.

 • De reaktioner, som følger i kølvandet på et traume, skal først og fremmest forstås som normale reaktioner på overvældende, unormale hændelser. Det er altså ikke dig, der er noget galt med. Det er det, du har været udsat for, der er årsag til dine efter reaktioner.

  Det er vidt forskelligt, hvordan vi reagerer på traumer. Symptomer på traumer kommer i mange former som for eksempel højt alarmberedskab, angst, besvær med tillid, skyld og skam, magtesløshed, håbløshed, mareridt og undgåelse af alt, hvad der minder om traumehændelsen. Det er kroppens måde at håndtere og forløse det pres, som traumet har sat i gang.

  Et traume kan opfattes som en ekstrem stressreaktion, der har en langvarig fysisk og psykisk effekt på menneskets hjerne. Symptomerne er mere intense end i tilfælde med almindelig stress. På kort sigt kan det medføre at man går i en frystilstand, og mangler evne til at tale eller bevæge sig, eller man går i en flugttilstand, og flygter fra ulykken.

  Efter selve hændelsen er overstået, kan der opstå hukommelsestab, hvorved alle minder om det hændte bliver undertrykt. Hvis man ikke får behandling, kan et traume ydermere medføre angst, smerter, søvnløshed, irritabilitet og andre psykiske problemer.

  • Manglende evne til at tale
  • Flugt- eller kamp reaktioner
  • Blackout – hukommelsestab
  • Søvnløshed
  • Irritabilitet
  • Vrede
  • Håbløshed
  • Angst
  • Undgåelse
  • Skyld
  • Skam
  • Mistillid
  • Problemer med automatiske bevægelser
  • Begrænsning af muligheder i livet
  • Uforklarlige smerter
  • For nogle bliver efterreaktionerne så massive, forstyrrende og langvarige, at de udvikler sig til PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder.
 • Mennesker, der har været udsat for et traume som vold, voldtægt, ulykker, overfald og andre traumatiske oplevelser oplever ofte, at oplevelsen kan få en negativ betydning for deres livsudfoldelse. Selvom faren er drevet over, er deres hverdag stadig fyldt med angst, skam, undgåelse, flashbacks og indre uro.

  Der er altid følelser af skam, når der er traumatisering. Dette skyldes, at den plan for at redde sig selv, personen lavede på et splitsekund, er mislykkedes. Denne plan lægges uden om vores tænkende hjerne og har rod i vores overlevelsessystem.

  Selv om det kan virke håbløst, så er der en ofte vej til at genfinde en hverdag med det, der er vigtige for dig og som ikke er styret af angst. Det kræver, at du er klar til at arbejde med dig selv og dine symptomer på en ny måde. Og det kræver øvelse. Til gengæld er det aldrig for sent.
  Der findes ikke en let, quickfix-løsning. Men der er måder at forstå og møde dig selv på, som støtter dig i at genoptage et vitalt liv, selvom du har svære symptomer på traume.

  Vi skal først og fremmest møde os selv med venlighed, tålmodighed og opmuntring. Det kan være svært – især hvis man er blevet krænket af et andet menneske. Det er derfor vigtigt at huske, at skyld, skam og selvkritik er en direkte følge af traumehændelsen. Det er ikke sandheder om os eller vores værdi som menneske.

  • Kend dine symptomer og efterreaktioner
  • Forstå hvordan du hjælper dig selv efter et traume.
  • Opdag og forstå traumereaktionernes magt i dit liv.
  • Øve og anvende metoder, som giver mere livskraft.

  Vi har brug for hjælp og støtte, både umiddelbart efter en traumatisk hændelse og i tiden efter, hvor vi skal finde ud af at leve med det, der er sket. Den bedste hjælp kommer som regel fra venner og familie.

  Nogle gange varer traumereaktionerne ved, og fysisk og psykisk bliver vi ved med at reagere, som om der stadig er fare på færde. Det kan være svært at finde rundt i alle de svære følelser og svært at finde tilbage til at kunne fungere i en almindelig hverdag. Her kan det være en stor hjælp at opsøge professionel hjælp og behandling. Hos Psykologerne på Frederiksberg kan du få hjælp til at bearbejde det, der er sket, og støtte til i dit eget tempo at finde nye veje i livet.

  Vi hjælper dig med at få skabt sammenhæng og kontakt med dine kropslige reaktioner og dine tanker og følelser, så du igen kan finde ro og glæde indeni.

 • Der er mange danske bøger om traumer, her er nogle eksempler:

  • “Traumer – en vej til heling” Af Anne Lise Løvlie Schou
  • “Traume og hukommelse” Af Peter A. Levine
  • “Traume, hjerne og krop” Af Karen-Inge Karstoft
  • “Kroppen holder regnskab” Af Bessel van der Kolk
  • “Kort & godt om KRISER & TRAUMER” Af Rikke Høgsted
  • “Når livet brister – om traumer og heling” Af Helle Jensen

  Disse bøger giver dybere indsigt i traumer og tilbyder forskellige metoder til heling og håndtering af traumer.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Søs Sinnerup

+45 21 12 02 20
www.psykologsøssinnerup.dk

Mette Hedegaard

+45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

Maria Holberg

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com

  Ønsker du en samtale?

  Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

  Søs Sinnerup

  +45 21 12 02 20
  www.psykologsøssinnerup.dk

  Mette Hedegaard

  +45 61 30 60 13
  www.psykologmettehedegaard.dk

  Maria Holberg

  Tlf.: +45 93 99 50 10
  mariaholberg@protonmail.com


   Kontakt