Supervision

Hos Psykologerne på Frederiksberg tilrettelægger vi gerne og ofte supervisionsforløb til psykoterapeuter, psykologer og andre faggrupper.

Plant

Til dig der ønsker supervision

Som supervisor arbejder vi med kontakt – dvs. kontakten mellem dig og mig og din kontakt med dig selv og dine klienter. Herved udvikles og kvalificeres du, så du bedre kan forstå, møde, hjælpe og rumme egne og klientens følelser og sanser i arbejdet med klienter eller patienter.
Supervision er velegnet til at udvikle faglige kompetencer, bearbejde svære situationer, blive inspireret gennem andres erfaringer, samt udvikle faglig omsorg for sig selv og andre. Læring og personlig udvikling opstår naturligt, når deltagere i supervision deler og udforsker egne og andres følelser, sanser og tanker.
Vi har bred erfaring med supervisionsopgaver. Vi superviserer løbende grupper af psykologer, psykoterapeuter og andre faggrupper. Desuden superviserer vi psykologer, der ønsker autorisation.


Plant

Til dig der ønsker supervision

Som supervisor arbejder vi med kontakt – dvs. kontakten mellem dig og mig og din kontakt med dig selv og dine klienter. Herved udvikles og kvalificeres du, så du bedre kan forstå, møde, hjælpe og rumme egne og klientens følelser og sanser i arbejdet med klienter eller patienter.
Supervision er velegnet til at udvikle faglige kompetencer, bearbejde svære situationer, blive inspireret gennem andres erfaringer, samt udvikle faglig omsorg for sig selv og andre. Læring og personlig udvikling opstår naturligt, når deltagere i supervision deler og udforsker egne og andres følelser, sanser og tanker.
Vi har bred erfaring med supervisionsopgaver. Vi superviserer løbende grupper af psykologer, psykoterapeuter og andre faggrupper. Desuden superviserer vi psykologer, der ønsker autorisation.


Sådan foregår supervisionen

Supervisionen starter typisk med en præsentation af casen eller tematik. Som supervisorer er vi nysgerrige og aktive. Supervisor stiller spørgsmål og forsøger med nærvær at forstå, sanse, udforske og udfordre supervisandens case og supervisandens perspektiv. Der igennem muliggøres en omorganisering og integration af allerede gjorte erfaringer. Vi lægger vægt på at supervisandens egne ressourcer kommer i fokus – ofte på en ny og kreativ måde. Vi inddrager egen erfaring og viden aktivt i processen.

  • Supervision kan være individuelt eller i grupper. Ved gruppesupervision gælder samme principper som er beskrevet ovenfor. Sammen med gruppen starter vi med at prioritere hvilke cases/temaer, der skal arbejdes med. Supervisor starter typisk med at udspørge og kommer med egne input. Efterfølgende inddrages de øvrige deltageres viden og erfaring på området i en anerkendende proces, som supervisor styrer. Formålet er at øge supervisandens synsfelt og herigennem føre til nye handlemuligheder, samt at øge supervisandens forståelse af casen og egne reaktioner i forhold til casen.

Sådan foregår supervisionen

Supervisionen starter typisk med en præsentation af casen eller tematik. Som supervisorer er vi nysgerrige og aktive. Supervisor stiller spørgsmål og forsøger med nærvær at forstå, sanse, udforske og udfordre supervisandens case og supervisandens perspektiv. Der igennem muliggøres en omorganisering og integration af allerede gjorte erfaringer. Vi lægger vægt på at supervisandens egne ressourcer kommer i fokus – ofte på en ny og kreativ måde. Vi inddrager egen erfaring og viden aktivt i processen.

  • Supervision kan være individuelt eller i grupper. Ved gruppesupervision gælder samme principper som er beskrevet ovenfor. Sammen med gruppen starter vi med at prioritere hvilke cases/temaer, der skal arbejdes med. Supervisor starter typisk med at udspørge og kommer med egne input. Efterfølgende inddrages de øvrige deltageres viden og erfaring på området i en anerkendende proces, som supervisor styrer. Formålet er at øge supervisandens synsfelt og herigennem føre til nye handlemuligheder, samt at øge supervisandens forståelse af casen og egne reaktioner i forhold til casen.

Til dig der skal have supervision til autorisation

Hos Psykologerne på Frederiksberg elsker vi at medvirke til at uddanne vores fagfæller. Vi har begge i flere år superviseret i grupper og har og har haft en del psykologer i individuelle supervisionsforløb til autorisation. På flere opfordringer har vi derfor oprettet grupper til din autorisation. Vi tilbyder forløb med 40 timer for grupper og individuelt. Desuden skræddersyr vi gerne forløb efter dit behov.

Til dig der skal have supervision til autorisation

Hos Psykologerne på Frederiksberg elsker vi at medvirke til at uddanne vores fagfæller. Vi har begge i flere år superviseret i grupper og har og har haft en del psykologer i individuelle supervisionsforløb til autorisation. På flere opfordringer har vi derfor oprettet grupper til din autorisation. Vi tilbyder forløb med 40 timer for grupper og individuelt. Desuden skræddersyr vi gerne forløb efter dit behov.

Tema dage

Hos psykologerne på Frederiksberg har vi gode erfaringer med, at tilbyde hele dage for allerede eksisterende supervisionsgrupper, der ønsker fokus på et bestemt emne. Nogle vil gerne arbejde med traumeforståelse, eller skam, eller fokusere på, hvordan EMDR kan forfines i terapi. Andre vil gerne fordybe sig i karakterstruktur, seksuelle overgreb eller spise- og eller personlighedsforstyrrelser. Kontakt os for en snak, hvis du eller din eksisterende supervisionsgruppe ønsker at vi tilrettelægger en dag eller et forløb med en sådan struktur.

Tema dage

Hos psykologerne på Frederiksberg har vi gode erfaringer med, at tilbyde hele dage for allerede eksisterende supervisionsgrupper, der ønsker fokus på et bestemt emne. Nogle vil gerne arbejde med traumeforståelse, eller skam, eller fokusere på, hvordan EMDR kan forfines i terapi. Andre vil gerne fordybe sig i karakterstruktur, seksuelle overgreb eller spise- og eller personlighedsforstyrrelser. Kontakt os for en snak, hvis du eller din eksisterende supervisionsgruppe ønsker at vi tilrettelægger en dag eller et forløb med en sådan struktur.

Plant

Kontakt os for et individuelt tilrettelagt supervisionsforløb

Kontakt os her!