Parterapi

Et parforhold kan være en rus af lykke og meningsfuldhed. Man kan i et parforhold få følelsen af at blive hel, at blive forstået fuldt ud og opleve en samhørighed på et dybt plan.

Men lige så givende det kan føles at være i et parforhold, lige så opslidende kan det føles at dele livet med hinanden.

Vi kan opleve, at vores parforhold tager al energien ud af os,
så vi hverken kan holde vores partner eller os selv ud.

Vores parforhold kan fylde os med svære følelser, som vi ikke aner hvordan vi skal håndtere. Vi kan føle os forladte og ensomme i en sådan grad, at det føles ligegyldigt.

Når vi som par er gledet fra hinanden, har vi brug for forandringer for at genfinde et meningsfyldt samliv. Vi har brug for at genopdage glæden ved hinanden og kvaliteterne i samværet. Det kræver dagligt arbejde at pleje et godt og sundt parforhold. Den mest betydningsfulde faktor for at skabe udvikling i sit parforhold, er at begge parter er enige om at arbejde hermed. Nogle gange kan man gøre det arbejde selv, andre gange er man nået dertil, at man har brug for hjælp til at komme videre.


Terapi til par kan være hjælpsomt, hvis I ønsker at vedligeholde et allerede velfungerende parforhold. Måske I oplever, det er svært at være sammen på den måde, I ønsker det? Eller måske I oplever at blive udfordret af samme gentagende mønstre i jeres samspil. Der er også mange der finder det meningsfuldt at gå i parterapi, når man ønsker at afslutte parforholdet på en ordentlig måde.


Hvad taler man om i parterapi?

Parterapi kan i princippet handle om mange forskellige ting. Her er eksempler på temaer, som ofte kan komme op i parterapi:

 • Vores tidlige tilknytningsmønstre har en afgørende betydning for, hvordan vi agerer i livet og især i vores parforhold. Det bånd, der findes mellem forældre og børn, er det bånd, som også aktiveres mellem voksne i romantiske kærlighedsforhold. Disse tilknytningsmønstre bliver til vaner og automatik. De er svære selv at fange og få øje på og kræver ofte, at vi får hjælp igennem terapi.

 • Konflikter og skænderier kan ikke undgås i et parforhold. Hvis I skændes ofte, måske højlydt, er det dog et sikkert tegn på at noget er galt. I parterapien vil vi typisk kigge på de bagvedliggende årsager til konflikterne og arbejde med de ting der volder problemer.

 • En god og konstruktiv måde at kommunikere på er altafgørende for frugtbart og velfungerende parforhold. Hvis I oplever at selv små uenigheder og samtaler ofte fører til store skænderier og konflikter vil parterapi være oplagt.

 • Utroskab opfattes af de fleste som et helt utilgiveligt svigt. Har i oplevet utroskab er parterapi en god mulighed for at komme videre – uanset om det sammen eller hver for sig.

 • Uenigheder eller udfordringer omkring børn, delebørn, opdragelse og økonomi er noget der skaber udfordringer hos de fleste familier. Det er typisk noget, der vil blive bragt op i parterapi.

 • Lider den ene part af stress, kan det i høj grad påvirke parforholdet. Stress ødelægger betingelserne for nærvær og intimitet. Parterapi kan hjælpe jer til at få større forståelse for stress relaterede udfordringer og hjælp til at håndtere dem.

 • Hvis I sjældent eller aldrig har lyst til sex, er det et klart signal om at noget er galt. I parterapi hjælper vi ind til de bagvedliggende årsager til udfordringer i sexlivet. Mange mister lysten til deres partner, hvis de ikke føler sig hørt og forstået, eller hvis de er utrygge i parforholdet.

 • Jalousi kan være meget opslidende for parforholdet. Uanset om jalousien er begrundet eller ej, skal der tages hånd herom.

 • Mange mennesker oplever en følelse af ensomhed – også selv om de er i et parforhold. Nogle føler at de står alene med ansvaret for husholdningen og hverdagens pligter, mens andre ”bare” føler sig alene. I parterapi kan I arbejde med løsninger, som kan styrke følelsen af fællesskab og modvirke ensomhed.

Hvad taler man om i parterapi?

Parterapi kan i princippet handle om mange forskellige ting. Her er eksempler på temaer, som ofte kan komme op i parterapi:

 • Vores tidlige tilknytningsmønstre har en afgørende betydning for, hvordan vi agerer i livet og især i vores parforhold. Det bånd der findes mellem forældre og børn, er det bånd, som også aktiveres mellem voksne i romantiske kærlighedsforhold. Disse tilknytningsmønstre bliver til vaner og automatik. De er svære selv at fange og få øje på og kræver ofte, at vi får hjælp igennem terapi.

 • Konflikter og skænderier kan ikke undgås i et parforhold. Hvis I skændes ofte, måske højlydt, er det dog et sikkert tegn på at noget er galt. I parterapien vil vi typisk kigge på de bagvedliggende årsager til konflikterne og arbejde med de ting der volder problemer.

 • En god og konstruktiv måde at kommunikere på er altafgørende for frugtbart og velfungerende parforhold. Hvis I oplever at selv små uenigheder og samtaler ofte fører til store skænderier og konflikter vil parterapi være oplagt.

 • Utroskab opfattes af de fleste som et helt utilgiveligt svigt. Har i oplevet utroskab er parterapi en god mulighed for at komme videre – uanset om det sammen eller hver for sig.

 • Uenigheder eller udfordringer omkring børn, delebørn, opdragelse og økonomi er noget der skaber udfordringer hos de fleste familier. Det er typisk noget, der vil blive bragt op i parterapi.

 • Lider den ene part af stress kan det i høj grad påvirke parforholdet. Stress ødelægger betingelserne for nærvær og intimitet. Parterapi kan hjælpe jer til at få større forståelse for stress relaterede udfordringer og hjælp til at håndtere dem.

 • Hvis I sjældent eller aldrig har lyst til sex, er det et klart signal om at noget er galt. I parterapi hjælper vi ind til de bagvedliggende årsager til udfordringer i sexlivet. Mange mister lysten til deres partner, hvis de ikke føler sig hørt og forstået, eller hvis de er utrygge i parforholdet.

 • Jalousi kan være meget opslidende for parforholdet. Uanset om jalousien er begrundet eller ej, skal der tages hånd herom.

 • Mange mennesker oplever en følelse af ensomhed – også selv om de er i et parforhold. Nogle føler at de står alene med ansvaret for husholdningen og hverdagens pligter, mens andre ”bare” føler sig alene. I parterapi kan I arbejde med løsninger, som kan styrke følelsen af fællesskab og modvirke ensomhed.

Hvordan foregår parterapi?

Et parterapeutisk forløb kan se ud på mange måder. Hos Psykologerne på Frederiksberg arbejder vi ud fra fire hovedpunkter:

 • Vi arbejder på at skabe et ligeværdigt og trygt møde.
 • Vi opbygger relation til jer, så vi kan få mulighed for at arbejde med de dele af jeres parforholdsliv, der byder jer vanskeligheder.
 • Vi hjælper jer med at blotlægge og bevidstgøre jeres ønsker, behov og udfordringer.
 • Vi tilbyder jer via arbejdet med ovenstående 3 punkter og vores faglighed at komme i gang med letforståelige, meningsfulde og virksomme handlinger, såvel fælles som individuelt, i det omfang I har brug for det.
 • Et parterapiforløb starter typisk med at undersøge de udfordringer og mønstre der skaber frustrationer og konflikter i parforholdet. Årsagerne til konflikterne handler ofte om noget andet end selve konflikten. Derfor vil terapeuten ofte spørge ind til specifikke situationer i jeres samvær for at få sat ord på jeres tanker, følelser og reaktioner, som er med til at påvirke jeres indbyrdes samspil – hvilket opleves som en stor lettelse hos de fleste par. Dernæst undersøger vi, hvad der står i vejen for at række ud til hinanden, på en måde der skaber forbindelse til hinanden.

  Terapeuten hjælper typisk med at skabe den nødvendige plads og et trygt rum, så begge parter har mulighed for at føle sig:

  • Hørt
  • Mødt
  • Anerkendt

  Når I føler jer hørt, mødt og forstået, vil I få mulighed for at tale om de udfordringer I begge oplever i parholdet. Det vil skabe en større forståelse for hinanden, og I vil samtidig arbejde med jeres evne til at kunne håndtere konflikter og uenigheder i fremtiden.

  Parterapi giver næring og nyt liv til parforholdet og det kan bruges som et indspark til at styrke kærligheden og skabe et sundere og mere glædesfuldt bånd imellem jer. Uanset om dit parforhold er i dyb krise eller I har ”små” konflikter kan parterapi hjælpe jer til at skabe et nyt og sundt fundament til et bedre, sundere og gladere samliv.

Kontakt