Hvem er vi?

Vi er psykologerne på Frederiksberg. Vi er uddannede cand.psych. med mange års erfaring inden for terapi, supervision og personlig udvikling. Uanset din problemstilling eller behov, kan du forvente en respektfuld og tryg kontakt, hvor fokus er på at skabe meningsfulde forandringer og udviklingsprocesser.

SØS SINNERUP

Jeg er uddannet cand. Psych. fra Københavns Universitet og blev autoriseret i 2010. Siden 2010 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1974.

Jeg har efteruddannet mig i både kognitiv terapi, ACT og traumebehandling (EMDR). Jeg vægter fagligheden og ikke mindst det varme, kontaktfulde møde højt. Min erfaring er, at udviklings- og forandringsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt.

Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Ufrivillig barnløshed, traumer, sorg og tab, angst og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer samt personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.


Sådan arbejder jeg

I det terapeutiske forløb tager jeg først og fremmest udgangspunkt i den enkeltes behov og særlige problemstilling. Sammen går vi på opdagelse i de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til de udfordringer du oplever. Jeg hjælper dig til at få øje på nye forståelser og handlemuligheder, så du kan gøre noget andet og mere meningsfuldt for dig selv.

Jeg arbejder ud fra et anerkendende og positivt livssyn, hvor jeg tilstræber at møde det enkelte menneske med respekt og indlevelse. Jeg er altid på udkig efter hvad der er meningsfuldt for netop dig. I min optik er der ikke rigtige eller forkert måder at føle, tænke og leve på.

Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har vil have et bedre indtryk af, hvordan jeg arbejder, og om jeg er den rigtige psykolog for dig.

Jeg tilbyder individuel terapi, supervision til alle faggrupper, herunder også til psykologer med henblik på autorisation, udviklingsforløb, foredrag og kurser.

Tlf.: +45 21 12 02 20
www.psykologsossinnerup.dk

SØS SINNERUP

Jeg er uddannet cand. Psych. fra Københavns Universitet og blev autoriseret i 2010. Siden 2010 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1974.

Jeg har efteruddannet mig i både kognitiv terapi, ACT og traumebehandling (EMDR). Jeg vægter fagligheden og ikke mindst det varme, kontaktfulde møde højt. Min erfaring er, at udviklings- og forandringsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt.

Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Ufrivillig barnløshed, traumer, sorg og tab, angst og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer samt personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.


Sådan arbejder jeg

I det terapeutiske forløb tager jeg først og fremmest udgangspunkt i den enkeltes behov og særlige problemstilling. Sammen går vi på opdagelse i de tanker, følelser og handlinger, der knytter sig til de udfordringer du oplever. Jeg hjælper dig til at få øje på nye forståelser og handlemuligheder, så du kan gøre noget andet og mere meningsfuldt for dig selv.

Jeg arbejder ud fra et anerkendende og positivt livssyn, hvor jeg tilstræber at møde det enkelte menneske med respekt og indlevelse. Jeg er altid på udkig efter hvad der er meningsfuldt for netop dig. I min optik er der ikke rigtige eller forkert måder at føle, tænke og leve på.

Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har vil have et bedre indtryk af, hvordan jeg arbejder, og om jeg er den rigtige psykolog for dig.

Jeg tilbyder individuel terapi, supervision til alle faggrupper, herunder også til psykologer med henblik på autorisation, udviklingsforløb, foredrag og kurser.

Tlf.: +45 21 12 02 20
www.psykologsossinnerup.dk

METTE HEDEGAARD

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i1997 og blev autoriseret i 2001. Siden 2003 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1968. Jeg har erfaringer fra ansættelser i psykiatrien både med sindslidelser, lettere psykiske forstyrrelser og pårørendearbejde).

Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Tilknytningsforstyrrelser, Angst- og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer, chok og traumer, sorg og tab, psykosomatiske problemstillinger og ikke mindst personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

Mit terapeutiske udgangspunkt er Neuroaffektivt og jeg arbejder ud fra det relationelle perspektiv. Jeg er uddannet SE®-traumeterapeut og kognitiv/adfærdsterapeutisk.


Sådan arbejder jeg

I det terapeutiske forløb tager jeg altid udgangspunkt i den aktuelle situation. Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Her bliver fokus at forstå, opløse, udvikle eller forandre dybere mønstre. Andre forløb igen har fokus på personlig udvikling, hvor målet er at blive mere kontaktfuld -mere sig selv.

At arbejde neuroaffektivt vil sige at kombinere viden fra udviklingspsykologi og hjernens udvikling i arbejdet med krop og følelser.

I de fleste tilfælde finder jeg det mest hensigtsmæssigt at integrere elementer fra samtaleterapi og SE®-terapi.

Min erfaring er, at udviklings-, forandrings- og helingsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt. Derfor arbejder jeg fokuseret på at udvikle en tryg kontakt, så muligheden for, at alle aspekter af følelseslivet og personligheden kan mødes og integreres. Hermed sigter jeg på et mere dybtgående arbejde med at forstå, forandre og udvikle dybereliggende mønstre og overbevisninger.

Jeg tager ikke imod online booking lige nu, kontakt mig istedet herunder.

Tlf.: +45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

METTE HEDEGAARD

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i1997 og blev autoriseret i 2001. Siden 2003 har jeg haft fuldtids privat praksis. Jeg er født i 1968. Jeg har erfaringer fra ansættelser i psykiatrien både med sindslidelser, lettere psykiske forstyrrelser og pårørendearbejde).

Mine erfarings- og interessefelter ligger især inden for: Tilknytningsforstyrrelser, Angst- og stresslidelser, selvværds- og identitetsproblemer, chok og traumer, sorg og tab, psykosomatiske problemstillinger og ikke mindst personlig udvikling. Desuden superviserer jeg løbende både psykologer og andre faggrupper individuelt og i gruppe.

Mit terapeutiske udgangspunkt er Neuroaffektivt og jeg arbejder ud fra det relationelle perspektiv. Jeg er uddannet SE®-traumeterapeut og kognitiv/adfærdsterapeutisk.


Sådan arbejder jeg

I det terapeutiske forløb tager jeg altid udgangspunkt i den aktuelle situation. Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående. Her bliver fokus at forstå, opløse, udvikle eller forandre dybere mønstre. Andre forløb igen har fokus på personlig udvikling, hvor målet er at blive mere kontaktfuld -mere sig selv.

At arbejde neuroaffektivt vil sige at kombinere viden fra udviklingspsykologi og hjernens udvikling i arbejdet med krop og følelser.

I de fleste tilfælde finder jeg det mest hensigtsmæssigt at integrere elementer fra samtaleterapi og SE®-terapi.

Min erfaring er, at udviklings-, forandrings- og helingsprocesser bedst næres ved en tryg og tillidsfuld kontakt. Derfor arbejder jeg fokuseret på at udvikle en tryg kontakt, så muligheden for, at alle aspekter af følelseslivet og personligheden kan mødes og integreres. Hermed sigter jeg på et mere dybtgående arbejde med at forstå, forandre og udvikle dybereliggende mønstre og overbevisninger.

Jeg tager ikke imod online booking lige nu, kontakt mig istedet herunder.

Tlf.: +45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

MARIA HOLBERG

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aarhus Universitet i 2015. Siden 2017 har jeg arbejdet med samtaleterapi. Jeg er født i 1985.

Jeg tror på, at et godt terapiforløb især afhænger af kemien imellem psykologen og dig som klient. Derfor vægter jeg højt at møde dig med varme og respekt, men jeg er samtidig ikke bange for at tage de svære snakke, jeg er vedholdende og ærlig.

Mine erfarings- og interessefelter ligger indenfor stress, angst, personlig udvikling, selvværds- og identitetsproblematikker, kroniske smerter, depression og problemer i relationer.


Sådan arbejder jeg

Et terapeutisk forløb tilrettelægger jeg altid ud fra dig som person og de problematikker du ønsker at arbejde på.

Jeg arbejder med udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, men trækker også på elementer fra Medfølelsesbaseret terapi (Compassion Focused Therapy).

I et forløb hos mig vil jeg hjælpe dig med at finde ind til kernen i din problematik, samt hjælpe dig til bedre selvindsigt.

Jeg brænder for at hjælpe dig til højere trivsel og at komme tættere på det liv du ønsker dig.

Jeg tilbyder individuel terapi til voksne.

Jeg har pt. kort ventetid.

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com

MARIA HOLBERG

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aarhus Universitet i 2015. Siden 2017 har jeg arbejdet med samtaleterapi. Jeg er født i 1985.

Jeg tror på, at et godt terapiforløb især afhænger af kemien imellem psykologen og dig som klient. Derfor vægter jeg højt at møde dig med varme og respekt, men jeg er samtidig ikke bange for at tage de svære snakke, jeg er vedholdende og ærlig.

Mine erfarings- og interessefelter ligger indenfor stress, angst, personlig udvikling, selvværds- og identitetsproblematikker, kroniske smerter, depression og problemer i relationer.


Sådan arbejder jeg

Et terapeutisk forløb tilrettelægger jeg altid ud fra dig som person og de problematikker du ønsker at arbejde på.

Jeg arbejder med udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, men trækker også på elementer fra Medfølelsesbaseret terapi (Compassion Focused Therapy).

I et forløb hos mig vil jeg hjælpe dig med at finde ind til kernen i din problematik, samt hjælpe dig til bedre selvindsigt.

Jeg brænder for at hjælpe dig til højere trivsel og at komme tættere på det liv du ønsker dig.

Jeg tilbyder individuel terapi til voksne.

Jeg har pt. kort ventetid.

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Søs Sinnerup

+45 21 12 02 20
www.psykologsøssinnerup.dk

Mette Hedegaard

+45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

Maria Holberg

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com

    Kontakt