Metoder

Hos psykologerne på Frederiksberg tager vi først og fremmest udgangspunkt i den enkeltes behov og særlige problemstillinger. Du kan her se et overblik over de metoder vi anvender.

Vores team af erfarne psykologer benytter terapi med dokumenteret effekt, særligt tilrettelagt til dine behov.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har typisk fokus på det, der sker her og nu og lader fortiden ligge, hvis det er muligt. En grundlæggende præmis for kognitiv terapi er, at vores måde at forholde os til verden og vores oplevelser kan skabe grundlag for både forværring og forbedring, samt skabe betydningsfulde forandringer i vores liv. Teorien er, at negative og ukonstruktive mønstre er med til at fastholde os i de usunde spændingstilstande, som vi lider under. For eksempel depressions- og angsttilstande.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har typisk fokus på det, der sker her og nu og lader fortiden ligge, hvis det er muligt. En grundlæggende præmis for kognitiv terapi er, at vores måde at forholde os til verden og vores oplevelser kan skabe grundlag for både forværring og forbedring, samt skabe betydningsfulde forandringer i vores liv. Teorien er, at negative og ukonstruktive mønstre er med til at fastholde os i de usunde spændingstilstande, som vi lider under. For eksempel depressions- og angsttilstande.

ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) er en evidensbaseret terapiform med tiltagende popularitet. Acceptance and commitment therapy (ACT) er en såkaldt tredjebølge kognitiv adfærdsterapi, der tidsmæssigt og teoretisk er beslægtet med andre moderne terapiretninger som dialektisk adfærdsterapi (Linehan, 1993), compassion fokuseret terapi (Gilbert, 2014) og metakognitiv terapi (Wells, 1999).

ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) er en evidensbaseret terapiform med tiltagende popularitet. Acceptance and commitment therapy (ACT) er en såkaldt tredjebølge kognitiv adfærdsterapi, der tidsmæssigt og teoretisk er beslægtet med andre moderne terapiretninger som dialektisk adfærdsterapi (Linehan, 1993), compassion fokuseret terapi (Gilbert, 2014) og metakognitiv terapi (Wells, 1999).

EMDR Terapi

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en evidensbaseret psykoterapi udviklet til behandlingen af traumer og PTSD (Post Traumatisk stress forstyrrelse). EMDR er en integrativ psykoterapeutisk tilgang, som skaber forandring i forhold til et oplevet traume på såvel et kropsligt og følelsesmæssigt niveau, som på et tanke og adfærdsmæssigt niveau.

EMDR Terapi

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en evidensbaseret psykoterapi udviklet til behandlingen af traumer og PTSD (Post Traumatisk stress forstyrrelse). EMDR er en integrativ psykoterapeutisk tilgang, som skaber forandring i forhold til et oplevet traume på såvel et kropsligt og følelsesmæssigt niveau, som på et tanke og adfærdsmæssigt niveau.

SE-terapi

Metoden Somatic Experiencing® er udviklet af den amerikanske psykolog Peter Levine og tilsigter at skabe balance i det autonome nervesystem. Via fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser og sanser forløses kropslige ubalancer, ophobet stress og spændinger efter traumer eller overvældende livsbegivenheder. Teorien bag metoden understøttes af den nyeste forskning.

SE-terapi

Metoden Somatic Experiencing® er udviklet af den amerikanske psykolog Peter Levine og tilsigter at skabe balance i det autonome nervesystem. Via fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser og sanser forløses kropslige ubalancer, ophobet stress og spændinger efter traumer eller overvældende livsbegivenheder. Teorien bag metoden understøttes af den nyeste forskning.

Neuroaffektivt terapi

At arbejde neuroaffektivt vil sige at kombinere viden fra udviklingspsykologi og hjernens udvikling i arbejdet med krop, tanker og følelser.

Neuroaffektiv terapi tager udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykologi er en holistisk tilgang til forståelse af det hele menneske, der samtidig forstår menneskets udvikling som plastisk og livslang.

Neuroaffektivt terapi

At arbejde neuroaffektivt vil sige at kombinere viden fra udviklingspsykologi og hjernens udvikling i arbejdet med krop, tanker og følelser.

Neuroaffektiv terapi tager udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykologi er en holistisk tilgang til forståelse af det hele menneske, der samtidig forstår menneskets udvikling som plastisk og livslang.


Plant

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig?

Kontakt os her!