Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har typisk fokus på det, der sker her og nu og lader fortiden ligge, hvis det er muligt. En grundlæggende præmis for kognitiv terapi er, at vores måde at forholde os til verden og vores oplevelser kan skabe grundlag for både forværring og forbedring, samt skabe betydningsfulde forandringer i vores liv. Teorien er, at negative og ukonstruktive mønstre er med til at fastholde os i de usunde spændingstilstande, som vi lider under. For eksempel depressions- og angsttilstande.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi kan hele almenpsykologiske problemstillinger. Måden hvorpå vi forholder os til eksempelvis kritik, nederlag eller skuffelser, kan være medskabende for det psykiske ubehag, som vi oplever. Omvendt kan det også være befordrende for psykisk bedring og velvære, hvis vi lærer og øver os i at få styring over vores tanker og vores adfærd, for derved at vælge vores kampe, at få passet på os selv og vores ressourcer og vælge et sundt og konstruktivt perspektiv på de udfordringer, vi står med.

Kognitiv terapi udfordrer os til at acceptere, at det ikke er situationerne i sig selv, der gør os dårlige eller syge, men også vores måde at tænke og handle på, i forhold til situationerne. Vi medskaber med andre ord vores psykologiske verden. Kognitiv terapi kan hele både almenpsykologiske problemstillinger som stress, lavt selvværd, perfektionisme og ensomhed samt problemstillinger som depression, angsttilstande krise og traumereaktioner.

 • Kognitiv adfærdsterapi er den mest udbredte og anerkendte form for psykoterapi på internationalt plan. Kognitiv adfærdsterapi, som forkortes KAT, baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker. Specialiserede former for kognitiv adfærdsterapi har i forskningen vist sig at være effektive metoder til behandling af en lang række psykiske lidelser og problematikker.

  Hos Psykologerne på Frederiksberg tager terapien primært udgangspunkt i din aktuelle situation her-og-nu. Selv om mange tankemønstre stammer fra tidligere erfaringer, er det vores nuværende tanke- og handlingsmønstre, som er med til at fastholde og vedligeholde, at vi bliver ved med at tænke, føle og handle, som vi gør. Det er i terapien ikke et mål, at man skal skifte negative tanker ud med positive tanker, men snarere at man kan lære at være med ens tanker på en måde, så man øger mental og fysisk trivsel, reducerer stress, depressive tanker, modløshed og angst.

  • “Kognitiv adfærdsterapi” Af Judith S. Beck
  • “Kognitiv terapi” Af Hjalti Jonsson
  • “Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression” Af Mark G. Williams & John D. Teasdale
  • “Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen” Af Henrik Tingleff
  • “Du Er En Bevidsthed I En Hjerne I En Krop” Af Kim Oechsle
  • “Fængslende Tanker” Af Linda Burlan Sørensen 

Hvad går behandlingen ud på?

I kognitiv adfærdsterapi benytter vi en stor variation af teknikker for at være med vores tanker, adfærd, følelser og kropsfornemmelser på en måde, så man opnår bedre trivsel. Teknikkerne kan være kognitive, adfærdsmæssige, miljømæssige, støttende, interpersonelle eller erfaringsbaserede. Hos Psykologerne på Frederiksberg vælger vi teknikker ud fra dit overordnede behov eller dit mål for sessionen.

I starten af behandlingsforløbet bruger vi tid på at kortlægge problematikken. Hvor stammer problemerne fra? Hvad har udløst, at du har fået det så dårligt nu? I hvilke situationer opstår de? Vi udforsker hvilke tanker og forestillinger, som udløser og vedligeholder de negative reaktioner. Og ikke mindst er det meget vigtigt for os at kortlægge og give dig viden om, hvorfor det bliver ved med at være sådan.


Vejrtrækningsøvelser

Vejrtrækningsøvelser er effektive fordi de påvirker vores krop og følelser, og fordi de bringer ro og fokus. De er ikke sjældent at klienter bliver overraskede over, hvor overfladisk de faktisk trækker vejret, og hvor stor en forskel, det gør at trække vejret fuldt ud og at gå systematisk til værks for at lære det. Man oplever hurtigt en forskel og det er meget sandsynligt, at man med tiden vil føle sig mindre anspændt. Tilbagefaldsforebyggelse

 • Tilbagefaldsforebyggelse er også et vigtigt element i kognitiv adfærdsterapi, da et stærkt psykisk velbefindende er som store muskler – de skal vedligeholdes. Desværre er det sådan, at den vigtigste indikation på, at man får en angstlidelse eller en depressiv episode, er, at man tidligere har haft angst eller depression.

  I terapien skal man derfor lære at lægge mærke til tegn på negative automatiske tanker og lære færdigheder i, hvordan man kan sætte ind, inden det går galt.

Vejrtrækningsøvelser

Vejrtrækningsøvelser er effektive fordi de påvirker vores krop og følelser, og fordi de bringer ro og fokus. De er ikke sjældent at klienter bliver overraskede over, hvor overfladisk de faktisk trækker vejret, og hvor stor en forskel, det gør at trække vejret fuldt ud og at gå systematisk til værks for at lære det. Man oplever hurtigt en forskel og det er meget sandsynligt, at man med tiden vil føle sig mindre anspændt. Tilbagefaldsforebyggelse

 • Tilbagefaldsforebyggelse er også et vigtigt element i kognitiv adfærdsterapi, da et stærkt psykisk velbefindende er som store muskler – de skal vedligeholdes. Desværre er det sådan, at den vigtigste indikation på, at man får en angstlidelse eller en depressiv episode, er, at man tidligere har haft angst eller depression.

  I terapien skal man derfor lære at lægge mærke til tegn på negative automatiske tanker og lære færdigheder i, hvordan man kan sætte ind, inden det går galt.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Søs Sinnerup

+45 21 12 02 20
www.psykologsøssinnerup.dk

Mette Hedegaard

+45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

Maria Holberg

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com

  Ønsker du en samtale?

  Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

  Søs Sinnerup

  +45 21 12 02 20
  www.psykologsøssinnerup.dk

  Mette Hedegaard

  +45 61 30 60 13
  www.psykologmettehedegaard.dk

  Maria Holberg

  Tlf.: +45 93 99 50 10
  mariaholberg@protonmail.com


   Kontakt