EMDR Terapi

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en evidensbaseret psykoterapi udviklet til behandlingen af traumer og PTSD (Post Traumatisk stress forstyrrelse). EMDR er en integrativ psykoterapeutisk tilgang, som skaber forandring i forhold til et oplevet traume på såvel et kropsligt og følelsesmæssigt niveau, som på et tanke og adfærdsmæssigt niveau.

Hvad er EMDR terapi?

EMDR sigter på, at aktivere og bearbejde den måde, traumet påvirker os på i dag. Derudover har EMDR vist sig at være effektivt i forhold til en langs række andre psykiske og somatiske problemstillinger samt psykiatriske forstyrrelser. Forskning viser, at EMDR ændrer traumatiske og lignende oplevelser, fra at være “fastfrosne” til at blive mere funktionelle igen. Derudover er der mange undersøgelser der viser, at EMDR terapi virker og at virkningen er holdbar over tid. EMDR er godkendt og anbefalet af WHO til behandling af PTSD, chok og traumer.

EMDR terapi hjælper med at mindske ubehaget fra tidligere oplevelser, som kan forstyrre dig i nutiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid. Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer eller andre ubehagelige og overvældende oplevelser. Det kan være hændelser, der fandt sted for uger eller endda for flere år siden, og hvor du stadig er plaget af oplevelser i dagligdagen i form af invaderende oplevelser eller erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig lukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder.

 • Bøger

  “En revolutionerende terapi til behandling af/-komme gennem stress, angst og PTSD” Af Francine Shapiro og Margot Silk Forrest

  Artikler

  “Cost-effectiveness of psychological treatments for post-traumatic stress disorder in adults” Af Mavranezouli et al. – Læs her

  “The Role of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in Medicine: Addressing the Psychological and Physical Symptoms Stemming from Adverse Life Experiences” Af Francine Shapiro, PhD – Læs her

  “Handoff of tracked object between brain hemispheres captured by researchers” Af University of Oregon – Læs her

  “Hjernen kan lære at give slip på traumer” Af Hanne Hæsum – Læs her

Hvordan foregår EMDR?

EMDR terapi sætter bearbejdningen af en oplevelse i gang, på samme måde, som det der sker under REM (Rapid Eye Movement) søvnen. Den rytmiske stimulation af kroppen kombineret med en eksponering for erindringer, som man hidtil har forsøgt at undgå, har en beroligende effekt på det autonome nervesystem. EMDR terapi betragtes som en fysiologisk baseret terapi, der hjælper personen med at se på forstyrrende oplevelser på en ny og mindre ubehagelig måde. Når en traumatisk oplevelse bearbejdes med EMDR terapi, kan de fysiske erindringer og følelser kobles til et narrativ. Dvs. at man bliver i stand til at sætte den traumatiske oplevelse ind i en sproglig forståelse af – der kommer en begyndelse og en slutning på historien. Herefter aftager de kropslige reaktioner. Man holder op med at genopleve de billeder og lyde og følelser (flashbacks), som tidligere blev aktiveret, når man blev mindet om den traumatiske oplevelse.

Når du bringes i kontakt med de oplevelser der forstyrrer, samtidigt med at kroppen påvirkes rytmisk med øjenbevægelser eller ”Tapping”, lettes det ubehag og stress, der er forbundet med disse erindringer. Din oplevelse af dig selv og egne handlemuligheder i nutid og fremtid bliver mere positive, og ubehag i kroppen aftager eller forsvinder helt.

 • EMDR terapi omfatter en kombination af samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller samtidigt med at hjernen og kroppen stimuleres skiftevis i højre og venstre side. Behandlingssessionerne gennemføres oftest med en uges interval. Forløbets varighed varierer i forhold til kompleksiteten i din historie og din psykiske struktur.

  I de 1-2 første sessioner hører terapeuten din historie og baggrunden for din henvendelse. Ud fra dette lægger terapeuten en behandlingsplan, som definerer nogle forskellige oplevelser (Targets), der skal fokuseres på i EMDR behandlingen. Targets omfatter oplevelserne fra fortiden, der har skabt et problem, nutidige situationer, der giver ubehag og de mestringsstrategier, som du har brug for at lære, for at være i stand til at fungere sundt fremover. Processen omkring udvælgelse af fokuspunkter og historieoptagelse kan også foregå undervejs i arbejdet, hvis nye problemstillinger opstår.

  Hvis EMDR er en anbefalelsesværdig terapi for dig, vil terapeuten herefter forklare behandlingsproceduren for dig. Vi laver sammen en behandlingsplan og en protokol om det præsenterede problem og sikrer os, at du har ressourcer i dit liv og noget der føles sikkert og trygt for dig. Det er er hele grundlaget for at komme i gang med et behandlingsforløb. For nogen tager denne del kort tid og for andre længere tid.

  Efter at forberedelserne er lavet, begynder selve bearbejdningsfasen i behandlingen ved at anvende øjenbevægelser eller tapping. Under denne del af behandlingen sidder terapeuten skråt overfor dig og tæt på dig. Til sidst i sessionen vil din terapeut hjælpe dig med at slappe af og forberede dig til det fortsatte arbejde i den næste session. Din terapeut vil i næste session starte med at høre, hvordan det er gået siden sidst. Tanker, følelser, erindringer og derefter gå tilbage til det aftalte behandlingsforløb.

  I almindelighed er det svært at forudsige, hvor lang tid en EMDR-behandling kommer til at tage. Du kan komme til at opleve en vis lettelse i dine symptomer efter blot 1-4 gange.

  Der kan forekomme reaktioner på behandlingen i form af træthed, svimmelhed, eller ved at nye erindringer dukker op mellem sessionerne.

Traumer og EMDR

I vores daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed og til at håndtere den stress vi oplever. Således kan vi regulere vores følelser og selvopfattelse. Når vi oplever et traume, svære situationer eller chok, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil. Oplevelsen kan lagres i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende forarbejdningsevne (informations bearbejdning).

Selv om vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden, så bliver det umuligt for os at tænke på den, uden at de følelser og andre fornemmelser (sansninger) atter genaktiveres, sådan som vi oplevede det dengang, da hændelsen fandt sted. Vores søvn kan blive forstyrret eller afbrudt og ofte kan vi opleve mareridt om natten.

Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv (irrationelle tanker), når vi forholder os til traumet, som f.eks.: ”det er min fejl” eller ”jeg er værdiløs”. Disse negative tanker om os selv kan også i andre situationer påvirke vores måde at tænke og føle på. EMDR terapien kan hjælpe til at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet. Det kan hjælpe dig til at kunne tænke anderledes om dig selv og hvordan du bærer traumet.

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Søs Sinnerup

+45 21 12 02 20
www.psykologsøssinnerup.dk

Mette Hedegaard

+45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

Maria Holberg

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com


  Ønsker du en samtale?

  Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

  Søs Sinnerup

  +45 21 12 02 20
  www.psykologsøssinnerup.dk

  Mette Hedegaard

  +45 61 30 60 13
  www.psykologmettehedegaard.dk

  Maria Holberg

  Tlf.: +45 93 99 50 10
  mariaholberg@protonmail.com


   Kontakt