Depression

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Når man har en depression, er man trist og mangler sin sædvanlige energi. Man har negative tanker og har svært ved at huske og koncentrere sig.

Hvad er depression?

Vi oplever alle ulykker, krise eller sorg. Eksempelvis når vi mister en person vi elsker, eller mister vores job. Det hører til livet at møde modgang eller krise. Det er ikke det samme som at have en depression. Når man har en depression, er man nedtrykt og træt og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft. Uden man nødvendigvis kan pege på en årsag. Livet kan virke tungt og uoverkommeligt, og man kan mangle overskud til at klare hverdagen. Man kan have svært ved at koncentrere sig og have svært ved at huske. Tankerne er negative og pessimistiske, og man kan føle, at man ikke har noget at tilbyde andre. Mange oplever desuden søvnforstyrrelser og angst. En depression er en alvorlig lidelse, som kan nedsætte livskvaliteten og i nogle tilfælde være stærkt invaliderende. Sygdommen kan gøre det svært at passe arbejde, studie og relationer. Har man en depression, kan man ikke bare tage sig sammen eller tænke mere positivt.

 • Depression påvirker både psyken og kroppen. De psykiske symptomer består bl.a. i dyb tristhed, selvbebrejdelser, skyldfølelse og lavt selvværd. Og nogle bliver irritable og opfarende. Almindelige fysiske symptomer er fx hovedpine, brystsmerter, smerter i nakke samt ryg og mavesmerter.
  Det er omfanget og sværhedsgraden af symptomerne, der afgør, om der er tale om en depression.

  Som med alle psykiske udfordringerne er symptomerne mangeartede og meget individuelle. Den depression, din kollega oplever, kan være meget forskellig fra din. Alligevel er der en række typiske fællestræk, som mange mennesker oplever. De hyppigste har vi oplistet nedenfor:

  • Man føler sig trist, nedtrykt og træt.
  • Overdreven grublerier eller bekymringer
  • Alting føles håbløst og meningsløst, og man mangler sin sædvanlige energi og interesse for de ting, man plejer at gå op i.
  • Man føler, at man ikke slår til og er overvældet af negative tanker om, at man ingenting kan, og at man er uden betydning.
  • Man isolerer sig og bryder sig ikke om at møde andre.
  • Man bebrejder sig selv og føler skyld over at have det, som man har det.
  • Man har svært ved at koncentrere sig og kan ikke samle sig om noget.
  • Man har en indre uro og er rastløs, eller alting går langsomt, og man er hæmmet i at tænke, tale eller bevæge dig.
  • Man har svært ved at sove, og man vågner ofte eller tidligt om morgenen – eller man sover for meget.
  • Man har enten stærkt nedsat eller overdrevet appetit.
  • Man har måske tanker om selvmord.

  Har du haft mange af disse symptomer over flere uger, ja måske måneder, så kan det være en rigtig god idé at søge professionel hjælp. Det kan tyde på, at du måske lider af en depression.

  Er du i tvivl om du har en depression, kan du tage en screening her.

  Husk, at kun en psykiater eller psykolog endeligt kan vurdere, om du har en depression.

 • Der er gode muligheder for at forebygge og behandle depression. Og uanset sværhedsgrad er terapi en vigtig del af behandlingen. Det er vigtigt ikke at gå alene med de mørke tanker og det slidte sind, specielt hvis der opstår håbløshed og tanker om døden. Her er det vigtigt at søge hjælp. Nogle vil desuden have glæde af medicinsk behandling. Denne skal søges via egen læge eller psykiater.

  Det er en vigtig del af behandlingen, at man lærer sin sygdom at kende. Det kaldes psykoedukation. Når man ved, hvordan depressionen fungerer, kan man ofte blive bedre til at håndtere den.
  Hos Psykologerne på Frederiksberg lægger vi i behandlingen af depression vægt på at finde frem til årsagen til depressionen. Uanset hvad, så er det vores overbevisning, at man bliver nødt til at forstå årsagen til depression for at behandle den. I behandlingen lægger vi endvidere vægt på, de bekymringer, som depressionen medfører. Det kan for eksempel være følelsen af ikke at slå til, bidrage nok eller at være god nok. Det kan også være tanker om håbløshed og modløshed. Depressionsbehandling handler langt hen ad vejen om at hjælpe den deprimerede med at få det lidt bedre i morgen, end han/hun havde i går. Og lidt bedre i næste uge end i den forgange.

  Hos psykologerne på Frederiksberg tager vi blandt andet afsæt i nyere evidensbaserede kognitive teknikker i behandling af depression. Behandlingen består af de allermest grundlæggende kognitive principper: En tankemæssig del, der handler om at lære at registrere, evaluere og nuancere sin tænkning, og en adfærdsmæssig del, der handler om at lære nye problemløsningsstrategier, teste sig selv af i nogle af de situationer, man måske undgår – og metoder til ganske enkelt at ”håndtere hverdagen lettere”.
  På en nænsom men effektiv måde vil du lære at give de depressive tanker mindre opmærksomhed, og vi vil fortsat have fokus på hensigtsmæssige strategier på adfærdsplan.

  I et depressionsbehandlingsforløb vil man desuden kunne forvente, at samtalen med psykologen handler om:

  • Hvilke aktiviteter, der giver energi og hvilke, der dræner
  • Hvordan søvn og appetit har det – og hvordan det kan påvirkes
  • Motion i rette mængder og med rette formål
  • Dagsrytme og aktivitetsniveau
  • Samvær med andre – og hvordan det skal balanceres
  • Sygemelding eller nedsat arbejdstid – og tilbagevenden til job.
 • Bøger

  Der er mange danske bøger om depression, her er nogle eksempler:

  1. “Depression – en vej ud af mørket” af Merete Nordentoft
  2. “Depression – en håndbog til pårørende” af Anne Maj Nielsen
  3. “Depression – en bog om at forstå og overvinde depression” af Jes Gerlach
  4. “Depression – en bog om at leve med og komme sig efter depression” af Poul Videbech
  5. “Depression – en bog om at forstå og behandle depression” af Per Vaglum

  Disse bøger kan give dig mere information og indsigt i emnet depression.


  Podcast

  • “Depression: Sygdommen der smitter│Poul Videbech” Af Hjælp Til Pårørende – Lyt her

  Videoer

  • “I had a black dog, his name was depression” Af World Health Organization (WHO) – Se her

Ønsker du en samtale?

Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

Søs Sinnerup

+45 21 12 02 20
www.psykologsøssinnerup.dk

Mette Hedegaard

+45 61 30 60 13
www.psykologmettehedegaard.dk

Maria Holberg

Tlf.: +45 93 99 50 10
mariaholberg@protonmail.com

  Ønsker du en samtale?

  Kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores psykologer.

  Søs Sinnerup

  +45 21 12 02 20
  www.psykologsøssinnerup.dk

  Mette Hedegaard

  +45 61 30 60 13
  www.psykologmettehedegaard.dk

  Maria Holberg

  Tlf.: +45 93 99 50 10
  mariaholberg@protonmail.com


   Kontakt